Quy định về diện tích tách thửa tối thiểu tại Bình Định

Quy định về điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Bình Định mới nhất. Tư vấn tách thửa đất tại: Quy Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tuy Phước, Tây Sơn,…

.

Dưới đây là điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Bình Định theo quy định, cập nhật năm 2021.

Đất đai đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay, khi mà tất cả các hoạt động từ sinh hoạt hàng ngày đến đầu tư kinh doanh đều gắn liền với đất đai. Nhu cầu chuyển nhượng, tặng cho ngày càng tăng nên tách thửa là một vấn đề mọi người cần tìm hiểu thông tin. Quy Nhơn, An Nhơn, Phú Cát,… là những nơi thường có thắc mắc về tách thửa. Bạn tách thửa để bán, bạn tách thửa để nhận thừa kế,… Sau đây, là điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Bình Định mới nhất.

* Cơ sở pháp lý:

– Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ngày 25 tháng 12 năm 2014;

– Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ngày 21 tháng 07 năm 2015;

Theo Điều 3,4 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Định quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa tại Bình Định như sau:

1. Diện tích đất tối thiểu được tách thửa

– Đối với đất ở: Diện tích tối thiểu của một thửa đất ở sau khi tách thửa là 40m2.

– Đối với đất nông nghiệp:

+ Diện tích tối thiểu của một thửa đất nông nghiệp sau khi tách thửa là 300m2.

+ Diện tích đất nông nghiệp và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nằm trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch, tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tối thiểu là 40m2.

2. Các trường hợp không được tách thửa

  • Thửa đất có diện tích từ 40mtrở lên nhưng có chiều rộng (mặt tiền) hoặc chiều dài (chiều sâu) nhỏ hơn 3m thì không được tách thửa.
  • Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự;
  • Đất nằm trong khu đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;
  • Đất ở trong khu dân cư (kể cả khu vực đô thị và nông thôn) đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tách thửa ở trường hợp này chỉ được thực hiện sau khi có quy hoạch chi tiết điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Đất đang có tranh chấp.

Bài viết cùng Chủ đề

Leave a Comment