Thị xã An Nhơn là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Bình Định, Định hướng lên TP vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định số 219/QĐ-BXD công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại 3, trực thuộc tỉnh Bình Định.

Phạm vi đánh giá phân loại đô thị là toàn bộ ranh giới hiện trạng của thị xã An Nhơn, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 24.449 ha; bao gồm 15 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó khu vực nội thị gồm 5 phường: Bình Định, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Đập Đá và Nhơn Hòa.

Thị xã An Nhơn được công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Bình Định là phù hợp với thực tiễn và các chương trình, định hướng của quốc gia, của tỉnh về phát triển đô thị, tạo động lực để tỉnh Bình Định thực hiện tốt các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Trong thời gian tới, tỉnh Bình Định và thị xã An Nhơn sẽ tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị nhằm cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đáp ứng các tiêu chuẩn về đầu tư xây dựng của đô thị loại 3, hướng tới mục tiêu thành lập thành phố An Nhơn vào năm 2025.

Theo quy hoạch chung đô thị An Nhơn, đến năm 2025, thị xã An Nhơn có 10 đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn phường gồm: Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Nhơn An, Nhơn Hậu, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ và 5 xã. Đến năm 2035, An Nhơn phát triển ổn định cơ cấu hành chính nội ngoại thành, không phát sinh đơn vị hành chính mới.

Theo Chương trình phát triển đô thị An Nhơn, đến năm 2035, An Nhơn sẽ có 7 khu vực phát triển đô thị; trong đó, khu vực 1 là phường Bình Định mở rộng ra các xã Nhơn An và phường Nhơn Hưng, có diện tích khoảng từ 10,5 – 11 km2 và là khu vực có ý nghĩa về văn hóa – lịch sử đóng vai trò là trung tâm hành chính – chính trị của đô thị.

Khu vực 2 là phường Đập Đá, mở rộng về các hướng bao gồm: phường Nhơn Thành ở phía Bắc, một phần phường Nhơn Hưng, xã Nhơn Hậu ở phía Tây và một phần phía Tây Bắc của xã Nhơn An, có diện tích khoảng 27,5 – 28 km2, là cực phát triển phía Bắc.

Cực phát triển phía Nam của An Nhơn là khu vực 3 gồm phường Nhơn Hoà và một phần phía Nam phường Bình Định, có diện tích khoảng 13,5 – 14 km2, sẽ phát triển đô thị có bản sắc riêng.

Cùng với đó, khu vực 4 có phường Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, trung tâm xã Nhơn Tân và trung tâm xã Nhơn Thọ với diện tích khoảng 41 – 41,50 km2, là khu vực phát triển đô thị hóa có trọng điểm. Khu vực 5 gồm các xã: Nhơn Hạnh, Nhơn Phong, một phần Nhơn An, phần cực Đông của Nhơn Thành, có diện tích khoảng 27 – 27,5 km2, sẽ phát triển nông thôn, nông nghiệp phía Đông.

Tại khu vực 6 là các xã Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nam Nhơn Hậu và phần còn lại ở phía Tây đường sắt thuộc phường Nhơn Hưng và Bình Định, có diện tích khoảng 35 – 35,5km2, sẽ phát triển nông thôn, nông nghiệp phía Tây.

Khu vực 7 là phía Nam của phường Nhơn Hòa, các xã Nhơn Tân, Nhơn Thọ với diện tích khoảng 87 – 90 km2, sẽ phát triển công nghiệp và bảo vệ ổn định cảnh quan môi trường đô thị.

Nguồn: TTXVN

Bài viết cùng Chủ đề

Leave a Comment