Tuy Phước Bình Định – Công bố quy hoạch xây dựng vùng, huyện Tuy Phước

Chiều 28.5, UBND huyện Tuy Phước phối hợp với Sở Xây dựng công bố Quyết định 1478/QĐ-UBND, ngày 21.4.2020, của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

 Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch của huyện Tuy Phước là 219,872 km2. Định hướng phát triển của huyện là: Trung tâm đầu mối giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Tây Bắc của TP Quy Nhơn và vùng phát triển mở rộng của TP Quy Nhơn. Giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển mở rộng TP Quy Nhơn. Có kinh tế phát triển theo hướng dịch vụ – du lịch – công nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với việc bảo vệ cảnh quan, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Huyện cũng được quy hoạch phân thành 2 vùng chức năng.

Vùng phát triển kinh tế gồm 3 tiểu vùng:

  • Tiểu vùng 1 (tiểu vùng trung tâm) gồm thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước, một phần các xã: Phước An, Phước Lộc, Phước Nghĩa và Phước Thuận; đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ-thương mại, dịch vụ logistics, kho tàng, bến bãi gắn với hành lang kinh tế dọc trục QL 1, QL 19 mới.
  • Tiểu vùng 2 gồm các xã: Phước An, Phước Thành và một phần xã Phước Lộc; đây là khu đô thị dịch vụ, thương mại mới hỗ trợ cho đô thị động lực.
  • Tiểu vùng 3 gồm các xã: Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Thắng, Phước Lộc, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Quang; đây là khu nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, khai thác và phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung, du lịch tâm linh, lịch sử văn hóa và khu du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng gắn với không gian đầm Thị Nại.

Cũng theo quy hoạch, định hướng huyện Tuy Phước hình thành và phát triển 4 đô thị loại V là thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì, xã Phước Lộc và xã Phước Hòa…

Trên cơ sở quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý quy hoạch chung bảo đảm xây dựng các vùng phát triển theo đúng định hướng, nhằm phát huy tiềm năng lợi thế ở địa phương.

TẤN HÙNG

Bài viết cùng Chủ đề

Leave a Comment